Riot Games thử nghiệm vô hiệu hóa trò chuyện ‘/All” trên cơ sở ‘theo từng khu vực’

Lượt Xem 1,006 

Sau khi nhận phản hồi từ người chơi, Riot Game sẽ hoãn viễn loại bỏ chức năng trò chuyện “/all”. Thay vào đó, sẽ thử nghiệm vô hiệu hóa chức năng theo từng khu vực, được thự hiện trong 2 Patch tiếp theo.

Hình ảnh từ Riot Games

Riot Games đang rút lại một chút lời hứa ban đầu của mình là vô hiệu hóa chức năng trò chuyện tất cả, trong các trân đấu của Liên Minh Huyền Thoại trong Patch 11.21. Sau những phản hồi gây gắt từ cộng đồng người chơi, giờ đây Riot sẽ chỉ vô hiệu hóa trên cơ sản khu vực, trong khoản thời gian của 2 Patch của Liên Minh tiếp theo.

Riot vẫn chưa làm rõ những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sắp tới đối với chức năng /all. Nhưng nhà phát triển cho biết việc tắt chức năng /all trên cơ sở từng khu vực sẽ chỉ là tạm thời. Nó sẽ chỉ không có sẵn để sử dụng trong các Patch 11.21 và 11.22.

Riot cho biết: “Ở những khu vực mà tính năng vô hiệu hóa được triển khai, /all sẽ vẫn có sẵn trong các trò chơi tùy chỉnh và không có công cụ nào khác bị vô hiệu hóa”. “Chúng tôi sẽ đánh giá tác động của thay đổi này thông qua các báo cáo lạm dụng lời nói, tỷ lệ phạt, khảo sát và phản hồi trực tiếp.”

Với Patch 11.21 dự kiến ​​ra mắt vào ngày mai, thời gian thử nghiệm đối với việc vô hiệu hóa tính năng chat /all lực kéo dài bốn tuần, coi như Patch 11.22 sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 11, theo lịch trình vá chính thức của Liên minh.

“Khi quá trình thử nghiệm kết thúc, chúng tôi có thể tắt chức năng trò chuyện /all, thực hiện các thay đổi đối với tính năng tắt hoặc bật lại tính năng này trên cơ sở từng khu vực,” Riot cho biết. “Chúng tôi cũng có thể thực hiện các điều chỉnh trong quá trình thử nghiệm dựa trên kết quả ban đầu.”

Khi Patch 11.21 ra mắt vào ngày mai, một số khu vực nhất định sẽ nhận ra rằng tính năng /all đã bị tắt. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thể giao tiếp với kẻ thù trong trò chơi thông qua biểu tượng cảm xúc. Tính năng /All sẽ vẫn có sẵn để sử dụng trong các trò chơi Liên minh tùy chỉnh.